DESCRIERE ACTIVITATE

Scop

Confeuropa are ca scop dezvoltarea din punct de vedere organizatoric al modelului de rețea al internaționalizării, care în mod constant este promovat prin următoarele acțiuni:
 • Activități de asistență și sprijin pentru companii
 • Activități de promovare, informare și comunicare
 • Acțiuni de dezvoltare a proiectului de rețea.

Reprezentare și lobby

Confeuropa reprezintă nevoile și potențialul companiilor membre prin asistență specifică, acordată pe partea organizatorică, cât și la implementarea proiectelor. Funcția de reprezentare și de lobby instituțional este susținută în mod constant prin căutarea de colaborări cu parteneri publici și privați, cât și printr-o comunicare intensă cu mass-media italiană, cu instituții și societăți.

Business

Confeuropa păstrează o direcție strategică pentru activitățile desfășurate de către firmele italiene în străinătate, în sprijinul internaționalizării IMM-urilor, al promovării „Made in Italy” și a sistemului italian.

Membri Confeuropa

Sunt înscrise unele dintre cele mai importante companii din România, Moldova, Italia etc., cu capital italian sau mixt.

Institutii

Un grup de experți în domeniu oferă companiilor informațiile de care au nevoie pentru:
 • Aplicarea legislației în domeniul de activitate
 • Crearea de oportunități de colaborare sau de descentralizare a producției
 • Pârghie de finanțare a fondurilor publice
 • Folosirea cercetărilor universitare aplicate industriei
 • Valorificarea oportunităților de internaționalizare
 • Construirea de modele de organizare a întreprinderilor
 • Obținerea de autorizații și licențe pentru desfășurarea activităților de producție
 • Promovarea dezvoltării durabile a companiilor.

Obiective

Confeuropa are ca scop:
 • Să protejeze și să difuzeze un nou model de rețea de internaționalizare cu instituțiile naționale și internaționale, cât și în organizațiile de afaceri;
 • Să promoveze și să intensifice schimburile dintre țări;
 • Să stabilească o rețea de afaceri și o relație de schimburi intense între țări;
 • Să furnizeze informații corecte și precise, un avantaj competitiv;
 • Să creeze parteneriate între membri;
 • Să crească numărul de membri;
 • Să sprijine conceptul de competitivitate;
 • Să demonstreze că „Made in Italy" și „sistemul italian" sunt mai mult decât o etichetă.

"Be the change that you want to see in the world."

― Mohandas Gandhi