Confeuropa garantează:

11

Deschidere către mediile de afaceri externe și interne

22

Calitatea serviciilor oferite

33

Deschidere și disponibilitate către și pentru toți

44

Integritate


55

Inovare continuă

66

Echipă performantă și cu rezultate vizibile

27

Transparența informațiilor furnizate

88

Comunicara si feedback


7

Cod Etic

Pentru atingerea obiectivelor de reprezentare și de gestionare, Confeuropa Imprese adoptă comportamente bazate pe principiile etice ale părților sociale implicate, în mod echitabil, atât local cât și cu țările terțe, după cum se menționează în Carta de Valori și în Codul Etic al Confederației.